• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
Tọa đàm và Hướng nghiệp “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo - cơ hội và thách thức trong hoạt động kết nối sinh viên với doanh nghiệp”
  • Hỗ trợ sinh viên
  • 30-04-2021

Ngày 29/4/2021, tại Phân hiệu Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội đồng tổ chức chương trình...

Tổng kết hoạt động khởi nghiệp năm 2020 và Phát động kế hoạch năm 2021 cho sinh viên 02 Câu lạc bộ Sáng tạo Khởi nghiệp UTT
  • Hỗ trợ sinh viên
  • 31-01-2021

Ngày 27/01/2021, tại Phân hiệu Hà Nội trường Đại học Công nghệ GTVT, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp triển khai Lễ tổng kết hoạt động khởi nghiệp năm 2020 và P...

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - TÂN SINH VIÊN KHÓA 71, ĐỢT 1 TẠI CSĐT VĨNH PHÚC VÀ PHÂN HIỆU HÀ NỘI
  • Hỗ trợ sinh viên
  • 05-10-2020

Căn cứ Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, năm...

TẬP HUẤN KỸ NĂNG VÒNG 2 - CHUNG KẾT CẤP TRƯỜNG CUỘC THI KHỞI NGHIỆP CÁC NGÀY 13,19,26/09/2020
  • Hỗ trợ sinh viên
  • 20-09-2020

Nhằm tiếp nối chuỗi hoạt động về cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải với mục đích trang bị những kiến thức, kỹ năng cần...

Chương trình Tọa đàm "Kết nối Doanh nghiệp với Sinh viên chuyên ngành Logistics và Vận tải đa phương thức"
  • Hỗ trợ sinh viên
  • 06-09-2020

Thực hiện nhiệm vụ chính trị Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ giao Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm Khởi nghiệp) về hoạt độn...