• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
Chương trình đi thực tế tại kênh truyền hình số vệ tinh K+ khóa đào tọa bồi dưỡng - Kỹ năng mềm cho sinh viên UTT năm thứ nhất
  • Hỗ trợ sinh viên
  • 03-12-2019

Chiều ngày 02/12/2019, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Phòng Đào tạo, Đoàn thanh niên tổ chức Chương trình đi thực tế tại Kênh truyền hình số vệ t...

Khai mạc khóa đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên UTT năm thứ nhất
  • Hỗ trợ sinh viên
  • 12-11-2019

Ngày 11/11/2019, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ năng mềm cho...

Chương trình đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên năm thứ nhất.
  • Hỗ trợ sinh viên
  • 08-11-2019

Trung tâm hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp tổ chức chương trình đào tạo "Kỹ năng mềm cho sinh viên năm thứ nhất". Đây là chương trình trao đổi, chia sẻ của các chuyên gia...

Thông báo tuyển dụng thực tập sinh lập trình phần mềm
  • Hỗ trợ sinh viên
  • 09-10-2019

Công ty cổ phần phát triển nghề nghiệp Tuổi trẻ Việt tuyển dụng thực tập sinh lập trình phần mềm tại Hà Nội