• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - TÂN SINH VIÊN KHÓA 71, ĐỢT 1 TẠI CSĐT VĨNH PHÚC VÀ PHÂN HIỆU HÀ NỘI
  • Hỗ trợ sinh viên
  • 05-10-2020

Căn cứ Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, năm...

TẬP HUẤN KỸ NĂNG VÒNG 2 - CHUNG KẾT CẤP TRƯỜNG CUỘC THI KHỞI NGHIỆP CÁC NGÀY 13,19,26/09/2020
  • Hỗ trợ sinh viên
  • 20-09-2020

Nhằm tiếp nối chuỗi hoạt động về cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải với mục đích trang bị những kiến thức, kỹ năng cần...

Chương trình Tọa đàm "Kết nối Doanh nghiệp với Sinh viên chuyên ngành Logistics và Vận tải đa phương thức"
  • Hỗ trợ sinh viên
  • 06-09-2020

Thực hiện nhiệm vụ chính trị Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ giao Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm Khởi nghiệp) về hoạt độn...

Chương trình đi thực tế tại kênh truyền hình số vệ tinh K+ khóa đào tạo bồi dưỡng - Kỹ năng mềm cho sinh viên UTT năm thứ nhất
  • Hỗ trợ sinh viên
  • 03-12-2019

Chiều ngày 02/12/2019, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Phòng Đào tạo, Đoàn thanh niên tổ chức Chương trình đi thực tế tại Kênh truyền hình số vệ t...

Khai mạc khóa đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên UTT năm thứ nhất
  • Hỗ trợ sinh viên
  • 12-11-2019

Ngày 11/11/2019, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ năng mềm cho...