• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
Khai giảng Trực tuyến lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (Hạng I - Mã số: 07.01.01)
  • Hoạt động
  • 12-09-2021

Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) được tổ chức nhằm chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp cho giảng viên theo quy định...

Khai giảng Trực tuyến lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (Hạng II - Mã số: 07.01.02)
  • Hoạt động
  • 05-09-2021

Ngày 04/9/2021 tại Phân hiệu Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ GTVT giao cho Trung tâm HTSVKN&QHDN tổ chức khai giảng Trực tuyến lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chín...

Tọa đàm và Hướng nghiệp “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo - cơ hội và thách thức trong hoạt động kết nối sinh viên với doanh nghiệp”
  • Hoạt động
  • 30-04-2021

Ngày 29/4/2021, tại Phân hiệu Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội đồng tổ chức chương trình...

Khai giảng lớp Sơ cấp Khai thác vận tải đường bộ trong chuỗi hoạt động phối hợp Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam
  • Hoạt động
  • 29-04-2021

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và quan hệ doanh nghiệp thuộc Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và Hiệp hội Vận tải Ô tô tỉnh Yên...

Khai giảng lớp Sơ cấp Khai thác vận tải đường bộ
  • Hoạt động
  • 24-04-2021

Ngày 23/4/2021, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và quan hệ doanh nghiệp thuộc Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) và Hiệp hộ...