• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
Khai giảng lớp Duy tu, bảo trì trong Quản lý, khai thác cầu đường bộ cho Công ty Cổ phần Đường bộ I Hà Giang
  • Hoạt động
  • 27-02-2021

Tháng 01/2021, Trường Đại học Công nghệ GTVT giao nhiệm vụ cho Trung tâm Hỗ trợ SVKN&QHDN tổ chức, triển khai phối hợp với Công ty CP Đường bộ 1 Hà Giang khai giảng khoá đào tạo BDNV Duy tu...

Thẩm định điều kiện cấp phép Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề "Khai thác vận tải đường bộ"
  • Hoạt động
  • 09-02-2021

Ngày 08/02/2021, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tổ chức Thẩm định điều kiện cấp phép Chương trình đào tạo - Sơ cấp nghề “Khai thác vận tải đường bộ” cho Trung tâm ĐTBD, Trường Đ...

Tổng kết hoạt động khởi nghiệp năm 2020 và Phát động kế hoạch năm 2021 cho sinh viên 02 Câu lạc bộ Sáng tạo Khởi nghiệp UTT
  • Hoạt động
  • 31-01-2021

Ngày 27/01/2021, tại Phân hiệu Hà Nội trường Đại học Công nghệ GTVT, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp triển khai Lễ tổng kết hoạt động khởi nghiệp năm 2020 và P...

Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng GTVT Trung Ương V
  • Hoạt động
  • 30-01-2021

Trường Cao đẳng GTVT Trung Ương V phối hợp với Trường Đại học Công nghệ GTVT (Bộ GTVT) và Trường Cao đẳng Công thương Hải Dương (Bộ Công thương) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn c...

Tập huấn "Nâng cao kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên UTT" theo đề án 844 của chính phủ
  • Hoạt động
  • 31-12-2020

Ngày 29/12/2020, Thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 16/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” và...