• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
Tập huấn nghiệp vụ công trình giao thông đường bộ cho nguồn nhân lực Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội - Tháng 12/2022
  • Hoạt động
  • 06-12-2022

Ngày 05/12/2022, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải giao Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm ĐTBD) phối hợp với Công ty Cổ phần công trình gi...

Khai mạc Techfest VinhPhuc 2022 - Nhà trường tham gia nhiều hoạt động đóng góp vào hệ sinh thái KNĐMST Vĩnh Phúc
  • Hoạt động
  • 21-11-2022

Sáng ngày 18/11/2022, tại Hội trường - Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc 2022 (Techfest VinhPhuc 2022)

Chung kết cuộc thi cấp trường "Sinh viên UTT với ý tưởng Khởi nghiệp" năm 2022
  • Hoạt động
  • 08-11-2022

Ngày 07/11/2022, Trường Đại học Công nghệ GTVT giao Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Phòng Đào tạo và Đoàn Thanh niên CSHCM tổ chức cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tư...

Tập huấn nghiệp vụ công trình giao thông đường bộ cho nguồn nhân lực Công ty Cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội
  • Hoạt động
  • 05-11-2022

Ngày 04/11/2022, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải giao Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm ĐTBD) phối hợp với Công ty Cổ phần công trình gi...

Bán kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc - lần thứ nhất, năm 2022" (TECHFEST VINHPHUC2022)
  • Hoạt động
  • 04-11-2022

Ngày 28/10/2022, Ban tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Phúc - lần thứ nhất, năm 2022" tổ chức Vòng Bán kết cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổ...