• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
Lễ ra mắt Câu lạc bộ Logistics (LCU) và Toạ đàm cùng doanh nghiệp
  • Hoạt động
  • 06-06-2022

Ngày 04/6/2022, Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp đã chủ trì, phối hợp với Câu lạc bộ Logistics tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ...

Chương trình Toạ đàm "Kế hoạch công tác sinh viên năm 2022"
  • Hoạt động
  • 22-05-2022

Ngày 20/5/2022 Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Phòng Đào tạo, Đoàn TNCSHCM, các khoa chuyên ngành tổ chức Chương trình "Triển khai công tác sinh viên năm 2022"...

Chương trình "Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2022" - Phát sóng trực tiếp Livestream tại 63 tỉnh thành
  • Hoạt động
  • 18-05-2022

Ngày 15/5/2022, tại phân hiệu Hà Nội - Trường Đại học Công nghệ GTVT (Bộ GTVT) giao Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp làm đầu mối cùng kết hợp Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư...

Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV lần thứ IV tổ chức tại Trường Đại học công nghệ GTVT
  • Hoạt động
  • 03-04-2022

Ngày 26/3/2022, tại CSĐT Vĩnh Phúc, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn TNCSHCM, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Trường Đại học Công nghệ GTVT và Công ty CP Công nghệ Giáo dục...

Khai giảng trực tuyến khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Gác chắn đường ngang trên đường sắt
  • Hoạt động
  • 02-03-2022

Ngày 01/3/2022, Trường Đại học Công nghệ GTVT giao nhiệm vụ cho Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp (Sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức, triển khai phối hợp với Công ty Cổ phần...