• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
Chương trình "Tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh 2022" - Phát sóng trực tiếp Livestream tại 63 tỉnh thành
  • Hoạt động
  • 18-05-2022

Ngày 15/5/2022, tại phân hiệu Hà Nội - Trường Đại học Công nghệ GTVT (Bộ GTVT) giao Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp làm đầu mối cùng kết hợp Trung tâm Công nghệ thông tin - Thư...

Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của HSSV lần thứ IV tổ chức tại Trường Đại học công nghệ GTVT
  • Hoạt động
  • 03-04-2022

Ngày 26/3/2022, tại CSĐT Vĩnh Phúc, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn TNCSHCM, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Trường Đại học Công nghệ GTVT và Công ty CP Công nghệ Giáo dục...

Khai giảng trực tuyến khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Gác chắn đường ngang trên đường sắt
  • Hoạt động
  • 02-03-2022

Ngày 01/3/2022, Trường Đại học Công nghệ GTVT giao nhiệm vụ cho Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp (Sau đây gọi tắt là Trung tâm) tổ chức, triển khai phối hợp với Công ty Cổ phần...

Khai giảng trực tuyến khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Duy tu, bảo trì trong quản lý, khai thác cầu đường bộ
  • Hoạt động
  • 02-03-2022

Ngày 01/3/2022, Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thuộc Trường Đại học Công nghệ GTVT phối hợp với Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I H...

Lễ Tri ân Doanh nghiệp Hướng nghiệp - Khởi nghiệp năm 2021-2022
  • Hoạt động
  • 19-01-2022

Ngày 14/1/2022 tại Tổ hợp Vườn ươm Khởi nghiệp UTT, Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải giao Trung tâm Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Phòng Đào tạo và Đoàn Thanh ni...