• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
Trí tuệ nhân tạo - làn gió mới cho giới khởi nghiệp
  • Hoạt động
  • 07-10-2019

Trí tuệ nhân tạo - làn gió mới cho giới khởi nghiệp

Techfest Việt Nam thành đối tác của cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu
  • Hoạt động
  • 07-10-2019

Ngày 12/9 tại Mỹ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Pegasus Tech Venture (đơn vị tổ chức Startup World Cup) và Ai20X (Tru...

Đào tạo cho báo chí về hệ sinh thái khởi nghiệp
  • Hoạt động
  • 07-10-2019

Đào tạo cho báo chí về hệ sinh thái khởi nghiệp

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia
  • Hoạt động
  • 07-10-2019

Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia