• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
Tập huấn nghiệp vụ và các quy định pháp luật cho người điều hành vận tải & người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
  • Hoạt động
  • 03-02-2020

Ngày 04/12/2019 tại Công ty TNHH Một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Skypec) - Chi nhánh vận tải (thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp v...

Tập huấn Nghiệp vụ và các quy định pháp luật cho người điều hành vận tải
  • Hoạt động
  • 03-02-2020

Ngày 16/11/2019 tại Phân hiệu Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) tổ chức khai mạc Khóa Tập huấn nghiệp...

Chương trình đi thực tế tại kênh truyền hình số vệ tinh K+ khóa đào tạo bồi dưỡng - Kỹ năng mềm cho sinh viên UTT năm thứ nhất
  • Hoạt động
  • 03-12-2019

Chiều ngày 02/12/2019, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Phòng Đào tạo, Đoàn thanh niên tổ chức Chương trình đi thực tế tại Kênh truyền hình số vệ t...

Hội thảo Thực trạng nhu cầu hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam
  • Hoạt động
  • 24-11-2019

Ngày 22/11/2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp & Quan hệ doanh nghiệp cùng với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Phòng Đào tạo (UTT) đồng phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Hỗ...

Khai mạc khóa đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên UTT năm thứ nhất
  • Hoạt động
  • 12-11-2019

Ngày 11/11/2019, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình đào tạo “Kỹ năng mềm cho...