• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Khóa 128
  • Hoạt động
  • 27-03-2021

Ngày 27/3/2021 tại Phân hiệu Hà Nội, Trường Cán bộ quản lý GTVT phối hợp với Trường Đại học Công nghệ GTVT và giao cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp & Quan hệ Doanh nghiệp tổ chức k...

Khai giảng lớp Duy tu, bảo trì trong Quản lý, khai thác cầu đường bộ cho Công ty Cổ phần đường bộ 242
  • Hoạt động
  • 05-03-2021

Trường Đại học Công nghệ GTVT giao nhiệm vụ cho Trung tâm Hỗ trợ SKN&QHDN tổ chức, triển khai phối hợp với Công ty CP đường bộ 242 khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn Bồi dưỡng nghiệp vụ Duy tu,...

Khai giảng lớp Duy tu, bảo trì trong quản lý, khai thác cầu đường bộ cho Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức
  • Hoạt động
  • 04-03-2021

Tháng 01/2021,Trường Đại học Công nghệ GTVT giao nhiệm vụ cho Trung tâm Hỗ trợ SVKN&QHDN tổ chức, triển khai phối hợp với Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức khai giảng khoá đào tạo BDNV...

Khai giảng lớp Duy tu, bảo trì trong Quản lý, khai thác cầu đường bộ cho Công ty Cổ phần Đường bộ I Hà Giang
  • Hoạt động
  • 27-02-2021

Tháng 01/2021, Trường Đại học Công nghệ GTVT giao nhiệm vụ cho Trung tâm Hỗ trợ SVKN&QHDN tổ chức, triển khai phối hợp với Công ty CP Đường bộ 1 Hà Giang khai giảng khoá đào tạo BDNV Duy tu...

Thẩm định điều kiện cấp phép Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề "Khai thác vận tải đường bộ"
  • Hoạt động
  • 09-02-2021

Ngày 08/02/2021, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tổ chức Thẩm định điều kiện cấp phép Chương trình đào tạo - Sơ cấp nghề “Khai thác vận tải đường bộ” cho Trung tâm ĐTBD, Trường Đ...