• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
Tọa đàm phát triển nhận thức của sinh viên về chuẩn bị tâm lý trước hôn nhân
  • Hoạt động
  • 27-03-2021

Ngày 23- 24/03/2021, tại Phân hiệu Hà Nội trường Đại học Công nghệ GTVT, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tâm lý – Giáo dục Con đư...

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Khóa 128
  • Hoạt động
  • 27-03-2021

Ngày 27/3/2021 tại Phân hiệu Hà Nội, Trường Cán bộ quản lý GTVT phối hợp với Trường Đại học Công nghệ GTVT và giao cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp & Quan hệ Doanh nghiệp tổ chức k...

Khai giảng lớp Duy tu, bảo trì trong Quản lý, khai thác cầu đường bộ cho Công ty Cổ phần đường bộ 242
  • Hoạt động
  • 05-03-2021

Trường Đại học Công nghệ GTVT giao nhiệm vụ cho Trung tâm Hỗ trợ SKN&QHDN tổ chức, triển khai phối hợp với Công ty CP đường bộ 242 khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn Bồi dưỡng nghiệp vụ Duy tu,...

Khai giảng lớp Duy tu, bảo trì trong quản lý, khai thác cầu đường bộ cho Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức
  • Hoạt động
  • 04-03-2021

Tháng 01/2021,Trường Đại học Công nghệ GTVT giao nhiệm vụ cho Trung tâm Hỗ trợ SVKN&QHDN tổ chức, triển khai phối hợp với Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức khai giảng khoá đào tạo BDNV...

Thông báo tuyển sinh lớp Sơ cấp nghề "Khai thác vận tải đường bộ" cho người Điều hành vận tải
  • Hoạt động
  • 27-02-2021

Thực hiện thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ TB&XH quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; và giấy chứng nhận hoạt đọng giáo dục nghề nghiệp số 02/2021/GCNĐKHĐ-SLĐTBXHcấp cho Trung tâm Hỗ...