• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
CHUNG KẾT CẤP TRƯỜNG CUỘC THI "SINH VIÊN UTT VỚI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP NĂM 2020"
  • Hoạt động
  • 30-10-2020

Ngày 29/10/2020, tại Hội trường lớn Phân hiệu Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã tổ chức Chung kết cấp Trường cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp, năm 2020”- lần thứ nhất.....

Khai giảng 03 khóa đào tạo cho Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Bắc Nam
  • Hoạt động
  • 25-10-2020

Thực hiện theo hợp đồng đào tạo đã kỹ kết với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Bắc Nam, ngày 21/10/2020 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp, Tr...

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - TÂN SINH VIÊN KHÓA 71, ĐỢT 1 TẠI CSĐT VĨNH PHÚC VÀ PHÂN HIỆU HÀ NỘI
  • Hoạt động
  • 05-10-2020

Căn cứ Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, năm...

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM VÀ ĐÀO TẠO CÙNG SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT - KHÓA 71
  • Hoạt động
  • 27-09-2020

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp, triển khai 02 chương trình: Đào tạo "Kỹ năng mềm cho sinh viên năm thứ nhất"; Tọa đàm "Khởi nghiệp và Hướng nghiệp cho sinh vi...

TẬP HUẤN KỸ NĂNG VÒNG 2 - CHUNG KẾT CẤP TRƯỜNG CUỘC THI KHỞI NGHIỆP CÁC NGÀY 13,19,26/09/2020
  • Hoạt động
  • 20-09-2020

Nhằm tiếp nối chuỗi hoạt động về cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải với mục đích trang bị những kiến thức, kỹ năng cần...