• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
Chương trình Tọa đàm "Kết nối Doanh nghiệp với Sinh viên chuyên ngành Logistics và Vận tải đa phương thức"
  • Hoạt động
  • 06-09-2020

Thực hiện nhiệm vụ chính trị Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ giao Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm Khởi nghiệp) về hoạt độn...

Khai giảng lớp đại học từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tại CSĐT Vĩnh Phúc
  • Hoạt động
  • 31-08-2020

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-ĐHTN ngày 30/01/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học; Thực hiện Thông báo số 236/TBTS-ĐTTX ngày 06/02/20...

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 117, đặt tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
  • Hoạt động
  • 01-08-2020

Thực hiện Công văn số 1269/CV-ĐUK ngày 10/7/2020 về việc chấp thuận mở lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội của Bí thư Đảng ủy khối các trường đại...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ gác đường ngang trên đường sắt cho Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây
  • Hoạt động
  • 27-07-2020

Thực hiện theo hợp đồng đào tạo đã kỹ kết với Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây, sáng ngày 16/7/2020 trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn...

Khai giảng lớp Duy tu , bảo trì trong Quản lý, khai thác cầu đường bộ cho Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây
  • Hoạt động
  • 27-07-2020

Ngày 24/7/2020, Trường Đại học Công nghệ GTVT phối hợp với Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây khai giảng lớp đào tạo ngắn hạn Bồi dưỡng nghiệp vụ Duy tu, bảo trì trong quả...