• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
Khai giảng khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ tuần đường và hạt trưởng trong quản lý, khai thác đường bộ tại TP. Nam định
  • Hoạt động
  • 11-04-2021

Ngày 10/4/2021, tại thành phố Nam Định, Trường Đại học Công nghệ GTVT giao nhiệm vụ cho Trung tâm Hỗ trợ SVKN&QHDN phối hợp với Công ty CP xây dựng Hoàng Nam tổ chức khai giảng khóa đào tạo...

Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (Hạng III)
  • Hoạt động
  • 10-04-2021

Ngày 10/4/2021 tại Phân hiệu Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ GTVT giao cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp & Quan hệ Doanh nghiệp (Trung tâm ĐTBD) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng th...

Khai giảng khoá đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ gác chắn đường ngang trên đường sắt cho Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây
  • Hoạt động
  • 06-04-2021

Ngày 30/3/2021, tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây, Trung tâm Hỗ trợ SVKN&QHDN đã long trọng tổ chức Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Gác chắn đường ngang t...

Khai giảng lớp Duy tu, bảo trì trong Quản lý, khai thác cầu đường bộ cho Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ I Hà Tây
  • Hoạt động
  • 06-04-2021

Ngày 31/3/2021, Trung tâm Hỗ trợ SVKN&QHDN phối hợp với Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây khai giảng khoá đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ Duy tu, bảo trì trong quản lý, khai...

Tọa đàm phát triển nhận thức của sinh viên về chuẩn bị tâm lý trước hôn nhân
  • Hoạt động
  • 27-03-2021

Ngày 23- 24/03/2021, tại Phân hiệu Hà Nội trường Đại học Công nghệ GTVT, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tâm lý – Giáo dục Con đư...