• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - TÂN SINH VIÊN KHÓA 71, ĐỢT 1 TẠI CSĐT VĨNH PHÚC VÀ PHÂN HIỆU HÀ NỘI
  • Hoạt động
  • 05-10-2020

Căn cứ Công văn số 3321/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, năm...

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM VÀ ĐÀO TẠO CÙNG SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT - KHÓA 71
  • Hoạt động
  • 27-09-2020

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp, triển khai 02 chương trình: Đào tạo "Kỹ năng mềm cho sinh viên năm thứ nhất"; Tọa đàm "Khởi nghiệp và Hướng nghiệp cho sinh vi...

TẬP HUẤN KỸ NĂNG VÒNG 2 - CHUNG KẾT CẤP TRƯỜNG CUỘC THI KHỞI NGHIỆP CÁC NGÀY 13,19,26/09/2020
  • Hoạt động
  • 20-09-2020

Nhằm tiếp nối chuỗi hoạt động về cuộc thi “Sinh viên UTT với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải với mục đích trang bị những kiến thức, kỹ năng cần...

Chương trình Tọa đàm "Kết nối Doanh nghiệp với Sinh viên chuyên ngành Logistics và Vận tải đa phương thức"
  • Hoạt động
  • 06-09-2020

Thực hiện nhiệm vụ chính trị Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ giao Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là Trung tâm Khởi nghiệp) về hoạt độn...

Khai giảng lớp đại học từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tại CSĐT Vĩnh Phúc
  • Hoạt động
  • 31-08-2020

Căn cứ Quyết định số 178/QĐ-ĐHTN ngày 30/01/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định đào tạo từ xa trình độ đại học; Thực hiện Thông báo số 236/TBTS-ĐTTX ngày 06/02/20...