• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (Hạng III)
  • Hoạt động
  • 16-06-2020

Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, đặc biệt đối với đội ngũ giảng viên. Đồng thời, cũng là thực hiện tốt Thông tư Liên tị...

Khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)
  • Hoạt động
  • 09-06-2020

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 36 ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy t...

Khai giảng lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính
  • Hoạt động
  • 03-06-2020

Thực hiện chủ trương của Bộ GTVT về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và quan hệ hợp tác, phối hợp giữa 2 Trường trong công tác ĐTBD nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phạm vi lĩnh vực về...

Hội thảo Nâng cao năng lực về chính sách, Sở hữu trí tuệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Hoạt động
  • 03-02-2020

Ngày 18/12/2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp & Quan hệ doanh nghiệp cùng với Đoàn Thành niên cộng sản Hồ Chí Minh và Phòng Đào tạo (UTT) đồng phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ khởi ng...

Tập huấn nghiệp vụ và các quy định pháp luật cho người điều hành vận tải & người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
  • Hoạt động
  • 03-02-2020

Ngày 04/12/2019 tại Công ty TNHH Một thành viên Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (Skypec) - Chi nhánh vận tải (thuộc Tổng công ty Hàng không Việt Nam), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp v...