• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn

Hội đồng đánh giá Trung tâm Hỗ trợ Doanh Nghiệp - Sở KH&ĐT Hà Nội

Ngày 23/11/2021, thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ KNST thuộc Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025” ban hành kèm theo Quyết định số 4889/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của UBND Thành phố (gọi tắt là Đề án 4889), Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là đơn vị được Sở KH&ĐT Hà Nội giao chủ trì Đề án 4889 và chủ động tổ chức cuộc Họp đánh giá, xét chọn đơn vị đủ điều kiện nhận kinh phí hỗ trợ xây mới, cải tạo, nâng cấp cở nâng cấp cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung, không gian khởi nghiệp để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng đồng đánh giá xét chọn đơn vị được hỗ trợ kinh phí cải tạo Vườn ươm tạo phục vụ Hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn Thủ đô

Tham dự buổi họp Hội đồng đánh giá, về phía Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, có ông Lê Văn Quân - Phó Giám đốc Sở kiêm Chủ tịch Hội đồng và ông Nguyễn Hữu Lương - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DN kiêm Thành viên Hội đồng; về phía Hội đồng đánh giá gồm các thành viên: ông Đàm Quang Thắng - Chủ tịch Hội đồng cố vấn khởi nghiệp Quốc gia kiêm Tổng Giám đốc Agricare làm Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá (Chủ trì Hội đồng); ông Vũ Tấn Cương - Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Công nghệ thông tin & Truyền thông Hà Nội thuộc Sở thông tin và truyền thông Hà Nội; ông Nguyễn Thành Đồng - Giảng viên, Cố vấn chương trình Quốc gia khởi nghiệp; ông Phạm Tuấn Hiệp - Chuyên gia công nghệ, Giám đốc vườn ươm BK-Holding Đại học Bách Khoa Hà Nội; ông Nguyễn Văn Thức - Chuyên gia tư vấn tài chính, thuế; bà Trần Thị Trang - Phó trưởng phòng Hỗ trợ KNST Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội kiêm Thư ký Hội đồng.

Trong đợt xét chọn năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội giao Trung tâm Hỗ trợ DN lựa chọn được 02 tổ chức với đủ các điều kiện trên tiêu chí quy định của Đề án 4889, trong đó 02 đơn vị được lựa chọn tham gia Bảo vệ Đề án có nhiều ưu thế trong khối Cơ sở giáo dục đào tạo, bao gồm: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp thuộc Trường Đại học Công nghệ GTVT (sau đây gọi tắt là Trung tâm Khởi nghiệp UTT), đại diện tham dự và thuyết trình Đề án TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách Trung tâm Khởi nghiệp UTT; ThS Đoàn Thu Thuỷ - Phụ trách Khởi nghiệp; Bà Trần Thị Huyền - Trưởng Bộ phận Kế toán Trung tâm Khởi nghiệp UTT; về phía Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện có ThS. Đặng Thành Đạt - Phó Giám đốc Trung tâm, ThS. Phạm Trung Dũng - Phụ trách Bộ phận Khởi nghiệp.

TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách Trung tâm Khởi nghiệp UTT, Chủ nhiệm đề án trình bày trước Hội đồng đánh giá

Tại buổi thuyết trình Đề án trước Hội đồng đánh giá TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách Trung tâm Khởi nghiệp, giới thiệu Tổng quan về truyền thống 76 năm của Nhà trường trong quá trình xây dựng và phát triển, sự quan tâm và tạo điều kiện từ Ban Giám hiệu đến các đơn vị và thành viên trong Trường giúp đỡ Trung tâm tham gia nhiều hoạt động chính trị về Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp nhằm phục vụ hiệu quả Công tác sinh viên trong ba năm Trung tâm khởi nghiệp UTT đi vào hoạt động vừa học hỏi kinh nghiệm và tham gia phối hợp đồng tổ chức các hoạt động của Đề án 844, Đề án 1665 và Đề án 4889. Trên cơ sở đó Trung tâm đã kết nối được nhiều Doanh nghiệp khởi nghiệp trong và ngoài ngành GTVT tham gia đồng hành cùng các hoạt động Khởi nghiệp ĐMST với giảng viên, sinh viên Nhà trường, vì vậy nhu cầu cấp thiết để phát triển thêm không gian - Ươm tạo cho các ý tưởng dự án nhằm hướng tới kết quả Thương mại hoá sản phẩm nghiên cứu. Được sự quan tâm của Hệ sinh thái khởi nghiệp, đặc biệt là chính sách của Đề án 4889 “Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội  giai đoạn 2019-2025” Đề án hỗ trợ nhiều hạng mục, trong đó bước đầu hỗ trợ Nhà trường thông qua Trung tâm khởi nghiệp UTT bằng ngân sách Nhà nước trong việc cải tạo CSVC, nâng cấp vườn ươm tạo - thành không gian làm việc chung, giúp cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô năm 2021.

Ông Nguyễn Hữu Lương - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DN thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội là đơn vị chủ trì của buổi họp Hội đồng đánh giá nhận xét và công bố kết quả đánh giá

Kết luận tại buổi họp công bố kết quả của Hội đồng đánh giá: ông Nguyễn Hữu Lương - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DN thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội là đơn vị chủ trì của buổi họp Hội đồng đánh giá tổng hợp từ các nội dung Thành viên Hội đồng, đánh giá cao sự chuẩn bị và nội dung Bảo vệ của Trung tâm Khởi nghiệp UTT về sự thiết thực và tiềm năng khi Đề án 4889 lựa chọn hỗ trợ kinh phí cải tạo CSVC Vườn ươm nhằm tạo ra địa chỉ trên địa bàn Thủ đô thu hút các Doanh nghiệp, chuyên gia tham gia đồng hành cùng Hệ sinh thái Khởi nghiệp ĐMST để ươm tạo các ý tưởng dự án theo hướng Thương mại hoá đóng góp cho Hệ sinh thái Thủ đô nói riêng và Hệ sinh thái Quốc gia nói chung trong việc kết nối các nguồn lực khởi nghiệp ĐMST.

Một số hình ảnh tại buổi Họp đánh giá của Hội đồng:

Ông Phạm Trung Dũng - Phụ trách Bộ phận Khởi nghiệp Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp đại diện trình bày đề án của đơn vị

Thành viên Hội đồng đánh giá chụp ảnh lưu niệm cùng hai đơn vị tham gia Bảo vệ đề án

Thực hiện: Trung tâm Hỗ trợ SVKN&QHDN./.