• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư XDCT Giao thông 1 - CIENCO 1 thông báo tuyển dụng
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư XDCT Giao thông 1 - CIENCO 1 thông báo tuyển dụng...

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc Phòng) thông báo tuyển dụng
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc Phòng) thông báo tuyển dụng...

Công ty TNHH ADO tuyển dụng Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Công ty TNHH ADO (100% vốn đầu tư của MASUOKA GUMI - Nhật Bản) tuyển dụng Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp...

Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh (Tập đoàn Cienco 4) thông báo tuyển dụng Kỹ dư Xây dựng cầu - Đường
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh (Tập đoàn Cienco 4) thông báo tuyển dụng Kỹ dư Xây dựng cầu - Đường...

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (UBND HN) thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng nhân lực cử đi đào tạo nghề Lái tàu điện Tuyến ĐSĐT số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (UBND HN) thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng nhân lực cử đi đào tạo nghề Lái tàu điện Tuyến ĐSĐT số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội...