• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
Công ty CP Xây dựng VNC thông báo tuyển dụng
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Công ty CP Xây dựng VNC thành lập ngày 8/6/2007 là doanh nghiệp CP được thành lập bởi cổ đông thể nhân. Do nhu cầu nhân sự cho phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty CP xây dựng V...

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư XDCT Giao thông 1 - CIENCO 1 thông báo tuyển dụng
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư XDCT Giao thông 1 - CIENCO 1 thông báo tuyển dụng...

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc Phòng) thông báo tuyển dụng
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc Phòng) thông báo tuyển dụng...

Công ty TNHH ADO tuyển dụng Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Công ty TNHH ADO (100% vốn đầu tư của MASUOKA GUMI - Nhật Bản) tuyển dụng Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp...

Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh (Tập đoàn Cienco 4) thông báo tuyển dụng Kỹ dư Xây dựng cầu - Đường
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh (Tập đoàn Cienco 4) thông báo tuyển dụng Kỹ dư Xây dựng cầu - Đường...