• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn
Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (UBND HN) thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng nhân lực cử đi đào tạo nghề Lái tàu điện Tuyến ĐSĐT số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (UBND HN) thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng nhân lực cử đi đào tạo nghề Lái tàu điện Tuyến ĐSĐT số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội...

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (UBND HN) thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành, khai thác tuyển ĐSĐT số 2A, Cát Linh - Hà Đông
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (UBND HN) thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành, khai thác tuyển ĐSĐT số 2A, Cát Linh - Hà Đông...

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (UBND HN) thông báo tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành, khai thác Tuyến đường sắt đô thị, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (UBND HN) thông báo tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành, khai thác Tuyến đường sắt đô thị, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, giai đoạn 1...

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (UBND HN) thông báo tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành, khai thác Tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (UBND HN) thông báo tuyển dụng bổ sung nhân lực vận hành, khai thác Tuyến đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông...

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (UBND HN) thông báo tuyển dụng nhân lực để cử đi đào tạo nghề vận hành , khai thác ĐSĐT
  • Hướng nghiệp
  • 10-05-2021

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (UBND HN) thông báo tuyển dụng nhân lực để cử đi đào tạo nghề vận hành , khai thác ĐSĐT, Dự án tuyến ĐSĐT thí điểm Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội, giai đoạn...