• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn

Kế hoạch truyền thông bình chọn cho dự án "Chổi quét trần nhà 4.0"

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG BÌNH CHỌN CHO DỰ ÁN “CHỔI QUÉT TRẦN NHÀ 4.0”

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tưng Chính phủ về phê duyệt Đề áHỗ trợ HS-SV khi nghiệp đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 1715/QĐ-BGDĐT ngày 29/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thể lệ Cuộc thi “Học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP-2020);

Căn cứ Thông báo số 1383/TB-BGDĐT ngày 02/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kết quả chấm thi Vòng bán kết cuộc thi “Học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV_STARTUP-2020);

Căn cứ Sản phẩm dự án “Chổi quét trần nhà 4.0” của Trường Đại học Công nghệ GTVT đã hoàn thiện nộp Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo quy định ngày 03/12/2020 ,

Trường Đại học Công nghệ GTVT giao nhiệm vụ cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp thông báo Kế hoạch truyền thông nhằm phát động CBGV, sinh viên, học viên, học sinh, cá nhân, tổ chức trong và ngoài trường bình chọn cho dự án: “CHỔI QUÉT TRẦN NHÀ 4.0”, cụ thể như sau:

 1. Mục đích, ý nghĩa
 • Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho CBGV, sinh viên các thế hệ;
 • Đưa dự án “Chổi quét trần nhà 4.0” vào TOP 12/50 vòng Chung kết;
 • Tạo dựng thương hiệu và làn sóng khởi nghiệp trong và ngoài Nhà trường.
 1. Nội dung Vòng bình chọn

Sau khi kết thúc Vòng đào tạo, 50 dự án của sinh viên các cơ sở đào tạo và 20 dự án của học sinh THCS, THPT sẽ hoàn thiện và nộp bài dự thi chính thức trên Cổng khởi nghiệp http://dean1665.vn để tham dự Vòng bình chọn, lấy ý kiến các cá nhân, nhà đầu tư trong nước và quốc tế và các thầy, cô giáo, các học sinh, sinh viên trong cả nước (gọi chung là độc giả).

 1. Thời gian nộp bài: Từ 12h00 ngày 01/12/2020 ÷ ngày 06/12/2020.
 2. Tiêu chí bình chọn
 • Tính ứng dụng thực tế của sản phẩm/ dịch vụ;
 • Tính độc đáo, sáng tạo, giá trị khác khác biệt của sản phẩm dự án;
 • Tính khả thi của dự án.
  1. Thời gian bình chọn: Cổng bình chọn cho các dự án được mở trong vòng 10 ngày: Từ 12h00 ngày 07/12/2020 đến hết 12h00 ngày 17/12/2020.
  2. Điều kiện tham gia
 • Tất cả các độc giả có quyền tham gia đánh giá bình chọn cho các dự án. Mỗi độc giả được quyền bình chọn 01 lần. Số lượng dự án được bình chọn tối đa 05 dự án. Đánh giá theo thang điểm từ 01 - 05 cho mỗi tiêu chí.
 • Độc giả tham gia bình chọn cho các dự án theo 03 tiêu chí nêu trên. Dựa trên kết quả bình chọn của độc giả, Ban tổ chức sẽ tổng hợp điểm và chọn ra 03 dự án có điểm cao nhất của các khối học sinh THCS, THPT và khối sinh viên các cơ sở đào tạo vào thẳng Chặng 02 của Vòng thi Chung kết.
 • Độc giả thực hiện bình chọn, đánh giá sản phẩm, ý tưởng dự án khởi nghiệp thông qua Cổng khởi nghiệp http://dean1665.vn.
 • Điểm đánh giá của độc giả dành cho các dự án được ghi nhận là hợp lệ khi đáp ứng Thể lệ Chương trình.
 • Ban Tổ chức sẽ cập nhật điểm bình chọn và công bố kết quả cùng với kết quả chấm điểm của Ban giám khảo sau khi kết thúc Chặng 1 của Vòng thi Chung kết.
 1. Đối tượng tham gia bình chọn
 • CBGV, Sinh viên, học viên và học sinh trong và ngoài trường;
 • Người thân, bạn bè, cá nhân, tổ chức có mối quan hệ mật thiết với Nhà trường.

BỘ PHẬN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ BÌNH CHỌN

 • Phân hiệu Hà Nội: Phòng 103 nhà H2, Trường Đại học Công nghệ GTVT (ĐC: Số 54 Triều Khúc - Thanh Xuân - Hà Nội). ĐT: (024) 3.8548718/ 0845.245872 Huyền.
 • Cơ sở Vĩnh Phúc (ĐC: Số 278 đường Lam Sơn, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). ĐT: (0211) 3.712296/ 0976.923688 TS. Đỗ Văn Thái - PGĐ Trung tâm Khởi nghiệp.
 • Cơ sở Thái Nguyên: Nhà Hiệu bộ (phường Tân Thịnh, Tp. Thái Nguyên). ĐT: (0280) 3.856545/ 0912.454936 TS. Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng phòng Đào tạo.

Trân trọng cảm ơn./.

Link bình chọn cho dự án: CHỔI QUÉT TRẦN NHÀ 4.0 (dean1665.vn)