• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn

Khai giảng Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 36 ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Ngày 07/11/2020 tại Phân hiệu Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ GTVT giao cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp & Quan hệ Doanh nghiệp (Trung tâm ĐTBD) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (Hạng II) - Khóa 11.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II

Dự Lễ khai giảng có TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách Trung tâm ĐTBD; ThS. Phạm Thị Thanh Huyền – Chuyên viên Khoa Tại chức, Ban tổ chức lớp học cùng các học viên là giảng viên đến từ Trường Đại học Công nghệ GTVT, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Mỏ địa chất tham gia khóa học.

GV.TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách ĐTBD công bố Quyết định thành lập lớp

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách ĐTBD đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, tác phong chuyên nghiệp đối với giảng viên trong thời đại mới. TS. Toàn cho biết, tại lớp học các chuyên gia, giảng viên cao cấp, giảng viên chính tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm với 11 chuyên đề được bố cục thành 3 phần:

  • Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung;
  • Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp;
  • Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

Thực hiện Trung tâm HTSVKN&QHDN./.