• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn

Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (Hạng III)

Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, đặc biệt đối với đội ngũ giảng viên. Đồng thời, cũng là thực hiện tốt Thông tư Liên tịch số 36 ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Ngày 30/5/2020 tại Phân hiệu Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ GTVT giao cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp & Quan hệ Doanh nghiệp (Trung tâm ĐTBD) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (Hạng III) - Khóa 9.

Tham dự lễ khai giảng, có GVC.TS. Nguyễn Văn Lâm - UVTV, Trưởng phòng Đào tạo; GVC.TS. Dương Thị Ngọc Thu - ĐUV, Trưởng phòng TCCB; GV.TS. Đinh Quang Toàn - PGĐ Phụ trách Trung tâm ĐTBD cùng 42 học viên là giảng viên đến từ Trường Đại học Công nghệ GTVT, Trường Đại học GTVT, Học viện Khoa học xã hội...

Toàn cảnh buổi khai giảng Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III

TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách Trung tâm ĐTBD, công bố Quyết định thành lập lớp

GVC.TS. Nguyễn Văn Lâm - UVTV, Trưởng phòng Đào tạo đại diện lãnh đạo trường Đại học Công nghệ GTVT, phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu khai giảng khóa học, GVC.TS. Nguyễn Văn Lâm cho rằng, việc quan tâm bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo của Ban Giám hiệu các Trường đại học, học viên trên cả nước hiện nay là quan trọng, giúp giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên. Tham dự khóa bồi dưỡng, các giảng viên sẽ cập nhật được những tri thức và xu thế phát triển giáo dục hiện đại trên thế giới; những kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, chủ động phát triển các năng lực cốt lõi của người giảng viên; thực hiện tốt các nhiệm vụ có tính chuyên nghiệp theo vị trí chức danh nghề nghiệp giảng viên chính, làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực viên chức giảng viên.

TS. Nguyễn Văn Lâm cũng yêu cầu các Giảng viên cao cấp, giảng viên chính tham gia giảng dạy, thảo luận, trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, các học viên nghiêm túc học tập, để các buổi học đem lại hiệu quả cao, khóa học được thành công. Bên cạnh đó, Trung tâm ĐTBD cần phối hợp chặt chẽ với Khoa ĐTTC và Phòng HC-QT để chuẩn bị tốt nhất cơ sở vật chất và môi trường lớp học để phục vụ tốt nhất cho các học viên khi tham gia khóa học.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Giảng viên, báo cáo viên khóa học

Thực hiện Trung tâm HTSVKN&QHDN./.