• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn

Khai giảng Trực tuyến lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (Hạng II - Mã số: 07.01.02)

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 36 ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Để thích ứng bối cảnh Dịch tễ Covid-19 kéo dài và đáp ứng hoạt động đào tạo thời kỳ CMCN 4.0 giữa hình thức đào tạo truyền thống (trực tiếp) phối hợp với trực tuyến (online) giúp cho hoạt động dạy và học đạt hiệu quả cao. Ngày 04/9/2021 tại Phân hiệu Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ GTVT giao Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp & Quan hệ doanh nghiệp (Trung tâm ĐTBD) tổ chức khai giảng Trực tuyến lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (Hạng II) - Khóa 13.

Dự Lễ khai giảng có TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách Trung tâm ĐTBD, đại diện lãnh đạo Nhà trường; GVC.TS. Lương Công Lý - Trưởng khoa CT-QPAN-GDTC, đại diện đội ngũ giảng viên khoá đào tạo; Ban tổ chức lớp học cùng các đồng chí học viên là Giảng viên đến từ Trường Đại học Công nghệ GTVT, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tham gia khóa học.

Toàn cảnh Lễ khai giảng trực tuyến khoá học

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách ĐTBD đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, tác phong chuyên nghiệp đối với người giảng viên trong thời đại mới. TS. Toàn cho biết, tại lớp học các chuyên gia, giảng viên cao cấp, giảng viên chính tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm với 11 chuyên đề được bố cục thành 3 phần:

- Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung;

- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp;

- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

Để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo hình thức Trực tuyến (online) trong bối cảnh Dịch tễ, TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách ĐTBD yêu cầu Ban tổ chức khoá học chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất thiết bị để đảm bảo đường truyền và truyền tải cung cấp kịp thời học liệu cho học viên khoá học, các buổi học cần hỗ trợ sát sao đảm bảo quy chế trong đào tạo Trực tuyến nói riêng và Chương trình đào tạo nói chung; TS. Toàn đề nghị các Giảng viên tham gia giảng dạy, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cô đọng và cập nhật những nội dung nghiệp vụ, cơ chế chính sách mới trong môi trường giáo dục đại học đối với chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II - Mã số: 07.01.02); đồng thời TS. Toàn yêu cầu các đồng chí học viên thực hiện đầy đủ quy định, quy chế chương trình đào tạo, mạnh dạn trao đổi, tương tác với giảng viên, báo cáo viên để tiếp thu hiệu quả các nội dung chương trình đào tạo để đạt kết quả cao nhất khi kết thúc khóa học, chúc các đồng chí học viên khi trở lại cơ sở đào tạo sớm nâng hạng chức danh giảng viên chính trong đội ngũ giảng viên nòng cốt của tập thể sư phạm Nhà trường.

Một số hình ảnh tại buổi Khai giảng trực tuyến khoá học:

GV.TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách ĐTBD, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải, phát biểu tại buổi Khai giảng khoá học

GVC.TS. Lương Công Lý - Trưởng khoa Chính trị-QPAN-GDTC, giảng viên khóa đào tạo trao đổi các Chuyên đề khóa học

Thực hiện Trung tâm Hỗ trợ SVKN&QHDN./.