• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn

Khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

Thực hiện Thông tư Liên tịch số 36 ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Ngày 08/6/2020 tại Phân hiệu Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ GTVT giao cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp & Quan hệ Doanh nghiệp(Trung tâm ĐTBD) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (Hạng II) - Khóa 10.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II.

Dự Lễ khai giảng có GVC.TS. Nguyễn Văn Lâm - TVĐU, Trưởng phòng Đào tạo và GV.TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách Trung tâm ĐTBD cùng các học viên là giảng viên đến từ Trường Đại học Công nghệ GTVT, Học viện Khoa học xã hội, Học viện Y học Cổ truyền Việt Nam tham gia khóa học.

TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách ĐTBD công bố Quyết định thành lập lớp.

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Nguyễn Văn Lâm - TVĐU, Trưởng phòng Đào tạo đại diện lãnh đạo Nhà trường đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, tác phong chuyên nghiệp đối với giảng viên trong thời đại mới. TS.Lâm cho biết, tại lớp học các chuyên gia, giảng viên cao cấp, giảng viên chính tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm với 11 chuyên đề được bố cục thành 3 phần:

  • Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung;
  • Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp;
  • Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

GVC.TS. Nguyễn Văn Lâm - TVĐU, Trưởng phòng Đào tạo đại diện lãnh đạo Nhà trường phát biểu khai giảng lớp học.

Để khóa học đạt được hiệu quả cao, TS.Lâm đề nghị Trung tâm ĐTBD cần phối hợp chặt chẽ với Khoa ĐTTC và Phòng HC-QT để chuẩn bị tốt nhất cơ sở vật chất và môi trường lớp học, phục vụ kịp thời cho các học viên khi tham gia khóa học. Bên cạnh đó, cũng đề nghị các đồng chí học viên thực hiện đầy đủ các quy định của chương trình đào tạo, mạnh dạn trao đổi với giảng viên, báo cáo viên để tiếp thu tốt nhất các nội dung chương trình đào tạo nhằm ứng dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học với vai trò sớm trở thành giảng viên chính trong đội ngũ giảng viên lòng cốt của Nhà trường.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên, báo cáo viên khóa học.

Thực hiện: Trung tâm HTSVKN&QHDN./.