• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 117, đặt tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Thực hiện Công văn số 1269/CV-ĐUK ngày 10/7/2020 về việc chấp thuận mở lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội của Bí thư Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tại Tờ trình số 03/CV-ĐU ngày 08/7/2020 của Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (Bộ GTVT); và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 của Bộ GTVT giao và căn cứ nhu cầu của các đơn vị trong và ngoài ngành GTVT nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ giảng viên chủ chốt; đồng thời xây dựng đội ngũ lãnh đạo đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội trong tình hình mới.

Ngày 30/7/2020, Trường Cán bộ quản lý GTVT phối hợp với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, Khóa 117 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Các đại biểu, học viên lớp học thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ khai giảng khóa học

Dự lễ khai giảng về phía Trường Cán bộ quản lý GTVT có Thày Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Thày Đỗ Văn Thuận - Trưởng phòng Đào tạo và Quản lý khoa học; về phía Trường Đại học Công nghệ GTVT có Thày Đinh Quang Toàn - Phụ trách Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng; về phía Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có Thày Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Thày Phan Minh Tuấn - Trưởng phòng Tổng hợp; cùng dự khai giảng còn có các đồng chí lãnh đạo Trưởng, phó phòng Ban, Khoa bộ môn hai trường đại học và toàn thể học viên là CBGV đến từ Trường Đại học Kiến trúc và Trường Đại học Công nghệ GTVT cùng một số cán bộ viên chức đơn vị ngành GTVT tham gia lớp học.

Thày Đỗ Văn Thuận - Trưởng phòng ĐT&QLKH, Trường Cán bộ quản lý GTVT công bố Quyết định mở lớp

Thày Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT phát biểu khai mạc và giao nhiệm vụ khóa học

Phát biểu khai giảng lớp học, Thày Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT đã gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám hiệu hai trường đại học lớn và uy tín đặt trên địa bàn Hà Nội (Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ GTVT) đã tạo điều kiện giúp Trường Cán bộ Quản lý GTVT đề xuất Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội phê duyệt mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính đặt tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thày Ngô Anh Tuấn nhấn mạnh, tham gia khóa học học viên được trang bị những kiến thức lý luận cơ bản và có hệ thống về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản, Nhà nước, pháp luật XHCNVN; Khoa học hành chính; một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác, …

Thày Ngô Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT cam kết sẽ cử đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy có trình độ, chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và yêu cầu các học viên, đồng thời giao nhiệm vụ cho các Phòng ban của Trường Cán bộ quản lý GTVT phối hợp chặt chẽ với đầu mối hai trường đại học và ban tổ chức lớp học để chấp hành tốt các quy chế đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo một cách tốt nhất cho khóa học.

Thày Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phát biểu tại Lế khai giảng khóa học

Phát biểu tại lễ khai giảng Thày Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phát biểu cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cán bộ quản lý GTVT, Trường Đại học Công nghệ GTVT đã phối hợp với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội mở lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ viên chức giảng viên chủ chốt của hai trường đại học cũng như một số cán bộ, viên chức các đơn vị trong ngành GTVT. Thày Lê Quân khẳng định vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức giảng viên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ lý luận chính trị củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa cán bộ trong thời kỳ mới. Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp cán bộ viên chức giảng viên yên tâm tham gia khóa học, đồng thời giao nhiệm vụ cho Phòng Tổng hợp làm đầu mối Nhà trường để phối hợp chặt chẽ các Phòng ban và bộ phận quản lý lớp học chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất phục vụ khóa học trong suốt thời gian diễn ra khóa học, góp phần tổ chức thành công, hiệu quả khóa học.

Một số hình ảnh Lế khai giảng khóa học:

Đại diện học viên lớp học phát biểu tại buổi Lế khai giảng khóa học

Học viên lớp học chụp ảnh lưu niệm cùng Đại biểu tại buổi Lễ khai giảng khóa học

Thực hiện: Trường Đại học Công nghệ GTVT./.