• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn

Khai giảng Trực tuyến lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (Hạng I - Mã số: 07.01.01)

Thực hiện công văn số 4665/BNV-ĐT ngày 30/8/2017 của Bộ trưởng Bộ nội vụ; và công văn số 4104/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng viên (hạng I, II, III) giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc khối ngành Khoa học và công nghệ cho Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải tại công văn số 4600/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 03/10/2017. Để thích ứng bối cảnh Dịch tễ Covid-19 kéo dài và đáp ứng hoạt động đào tạo thời kỳ CMCN 4.0 giữa hình thức đào tạo truyền thống (trực tiếp) phối hợp với trực tuyến (online) giúp cho hoạt động dạy và học đạt hiệu quả cao. Ngày 11/9/2021, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải giao nhiệm vụ cho hai Đơn vị: Viện Sư phạm kỹ thuật và Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp (Trung tâm ĐTBD) đồng tổ chức khai giảng Trực tuyến lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (Hạng I - Mã số: 07.01.01).

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên cao cấp (hạng I) được tổ chức nhằm chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp cho giảng viên chính khi nâng hạng lên giảng viên cao cấp theo quy định; đồng thời giúp giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu của một chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu khoa học để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Dự Lễ khai giảng, về phía Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có PGS.TS. Thái Thế Hùng - Viện trưởng Viện Sư phạm Kỹ Thuật; về phía Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải có TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách Trung tâm ĐTBD; về phía đội ngũ giảng viên, báo cáo viên cao cấp có GVCC.PGS.TS. Trần Khánh Đức - đại diện Giảng viên khoá đào tạo; Ban tổ chức lớp học, Giáo viên chủ nhiệm cùng các đồng chí học viên là Giảng viên chính đến từ các Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Đại học Phenikaa tham gia khóa học.

Toàn cảnh Lễ khai giảng trực tuyến khoá học

Phát biểu khai giảng lớp học, PGS.TS. Thái Thế Hùng - Viện trưởng Viện Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục, hội nhập quốc tế hiện nay. PGS.TS. Thái Thế Hùng cho biết, tại lớp học các chuyên gia, giảng viên cao cấp tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm với 11 chuyên đề được bố cục thành 3 phần:

- Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung;

- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp;

- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

PGS.TS. Thái Thế Hùng - Viện trưởng Viện Sư phạm Kỹ thuật cũng đề nghị các đồng chí học viên thực hiện đầy đủ quy định, quy chế chương trình đào tạo, mạnh dạn trao đổi, tương tác với giảng viên, báo cáo viên để tiếp thu hiệu quả các nội dung chương trình đào tạo để đạt kết quả cao nhất khi kết thúc khóa học.

Đại diện đơn vị đồng phối hợp TS. Đinh Quang Toàn - Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải cho biết, Nhà trường vinh dự nằm trong số ít Nhóm Trường Top đầu được Bộ Nội vụ đồng ý tại Công văn số 5174 ngày 26/9/2017 trên cơ sở đó Bộ GDĐT ban hành công văn số 4600 ngày 03/10/2017 cấp phép cho Nhà trường. Sau 04 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác bổi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV hạng III, II. Hôm nay lãnh đạo hai Trường giao nhiệm vụ cho 2 đơn vị triển khai mở lớp chức danh GVCC - hạng 1. Trong đó Trung tâm ĐTBD có nhiệm vụ phục vụ hậu cần khoá học và phối hợp Phòng TCCB hỗ trợ tối ưu thủ tục hành chính cho CBGV Nhà trường cũng như một số CBGV các Trường bạn tham gia khoá học theo đúng quy định và quy chế phối hợp của Viện Sư phạm Kỹ thuật-ĐHBK.

Đồng thời, để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo Trực tuyến (online) trong bối cảnh Dịch tễ Covid-19, TS. Toàn - Phụ trách Trung tâm ĐTBD đại diện cho Ban tổ chức khoá học sẽ cử cán bộ kỹ thuật tham gia hỗ trợ tốt nhất về cơ sở vật chất thiết bị đảm bảo đường truyền và truyền tải, cung cấp kịp thời học liệu cho học viên khoá học được kịp thời nhằm mạng lại kết quả cao nhất cho khóa học.

Một số hình ảnh tại buổi Khai giảng trực tuyến khoá học:

PGS.TS. Thái Thế Hùng - Viện trưởng Viện Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại buổi khai mạc khoá học

TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách ĐTBD, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải, phát biểu tại buổi Khai giảng khoá học

GVCC.PGS.TS. Trần Khánh Đức - Giảng viên 01 khoá đào tạo chia sẻ các chuyên đề tại lớp học

GVCC.PGS.TS. Nguyễn Đắc Trung - Giảng viên 02 khoá đào tạo chia sẻ các Chuyên đề tại lớp học

GVCC.TS.Nguyễn Hải Thập - GVGD chuyên đề 4&5 lên lớp chia sẻ tại khoá học

GVCC.PGS.TS.Nguyễn Hồng Thái - GVGD chuyên đề 7 lên lớp chia sẻ tại khoá học

Các đồng chí học viên tham gia khoá học và tương tác tích cực với Giảng viên khoá học

Thực hiện Trung tâm Hỗ trợ SVKN&QHDN./.