• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn

Khai giảng Trực tuyến lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III, Mã số: V07.01.03)

Thực hiện Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Để thích ứng bối cảnh Dịch tễ Covid-19 kéo dài và đáp ứng bối cảnh giáo dục đại học CMCN 4.0 kết hợp truyền thống (trực tiếp) với trực tuyến (online) giúp cho hoạt động đào tạo đạt hiệu quả cao. Ngày 05/12/2021 tại Phân hiệu Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ GTVT giao Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp & Quan hệ doanh nghiệp (Trung tâm ĐTBD) phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ khai giảng Trực tuyến lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (Hạng III, mã số: V07.01.03) - Khóa 14.

Dự Lễ khai giảng, đại diện cho lãnh đạo Nhà trường có TS. Dương Thị Ngọc Thu - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách Trung tâm ĐTBD kiêm Giáo viên chủ nhiệm lớp; về phía đội ngũ chuyên gia, giảng viên khoá đào tạo có đại điện GVCC.PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái; cùng hơn 60 học viên là Viên chức đang công tác tại các đơn vị trong Trường tham gia khóa học.

Toàn cảnh Lễ khai giảng trực tuyến khoá học

ThS. Lê Thị Ly cán bộ Trung tâm ĐTBD công bố Quyết định thành lập lớp

Phát biểu khai giảng lớp học, TS. Dương Thị Ngọc Thu - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, tác phong chuyên nghiệp đối với người giảng viên trong thời đại mới. TS. Thu cho biết chương trình đào tạo gồm 11 chuyên đề trong tổng 240 tiết, được bố cục thành 3 phần:

- Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung;

- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp;

- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

Để đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo hình thức Trực tuyến (online) trong bối cảnh Dịch tễ, TS. Dương Thị Ngọc Thu - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ yêu cầu Ban tổ chức khoá học đầu mối là Trungtâm ĐTBD phối hợp với các đơn vị trong Trường chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất thiết bị để đảm bảo đường truyền ổn định và cung cấp kịp thời học liệu cho học viên khoá học, đảm bảo quy chế trong đào tạo Trực tuyến nói riêng và Chương trình đào tạo nói chung; TS. Dương Thị Ngọc Thu đề nghị các Giảng viên tham gia giảng dạy, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm cô đọng và cập nhật những nội dung nghiệp vụ, cơ chế chính sách mới trong môi trường giáo dục đại học đối với chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng III (Mã số: V07.01.03); đồng thời TS. Dương Thị Ngọc Thu yêu cầu các đồng chí học viên thực hiện đầy đủ quy định, quy chế chương trình đào tạo, mạnh dạn trao đổi, tương tác với giảng viên, báo cáo viên để tiếp thu hiệu quả các nội dung chương trình đào tạo, chúc các đồng chí học viên hoàn thành tốt khoá học khi trở lại đơn vị để áp dụng hiệu quả trong môi trường Giảng viên.

GV.TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách trung tâm ĐTBD phát biểu tại buổi Khai giảng

Lĩnh hội các nội dung từ TS. Dương Thị Ngọc Thu - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, đại diện Ban lãnh đạo Trường, GV.TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách trung tâm ĐTBD kiêm Giáo viên chủ nhiệm lớp, cam kết cùng Ban tổ chức sẽ phối hợp hiệu quả để phục vụ khoá học tốt nhất về hạ tầng cơ sở vật chất cũng như mời đội ngũ giảng viên cao cấp, báo cáo viên, chuyên gia chia sẻ sát đặc thù chức danh Giảng viên khối Trường công nghệ kỹ thuật giao thông xây dựng, đồng thời đại diện Đơn vị được Nhà trường giao đầu mối phối hợp tổ chức khoá học, GV.TS. Đinh Quang Toàn chia sẻ thêm thông tin đến các đồng chí học viên về sự quan tâm của BGH Nhà trường trong công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao, chương trình khai giảng hôm nay, cho thấy sự chú trọng của Nhà trường vào công tác phát triển đội ngũ Giảng viên đón đầu xu thế hội nhập giáo dục đại học và mở rộng quy mô chương trình đào tạo của Nhà trường, mà chính các đồng chí học viên hôm nay sẽ trở thành hạt nhân góp một phần công sức để đảm trách chuyên môn giảng dạy sau khi tốt nghiệp trở lại đơn vị hoàn thiện các thủ tục chuyển ngạch sang chức danh Giảng viên - là một trong những nghề cao quý và được xã hội tôn trọng.

Một số hình ảnh tại buổi Khai giảng trực tuyến khoá học:

GVCC.PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái lên lớp và trao đổi tương tác với học viên khóa học

Thực hiện: Trung tâm HTSVKN&QHDN./.