• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn

Khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (Hạng III)

Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục, đặc biệt đối với đội ngũ giảng viên. Đồng thời, cũng là thực hiện Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; và Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Ngày 10/4/2021 tại Phân hiệu Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ GTVT giao nhiệm vụ cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp & Quan hệ Doanh nghiệp (Trung tâm ĐTBD) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (Hạng III) - Khóa 12. Tham dự khai giảng, có TS. Đinh Quang Toàn - PGĐ Phụ trách Trung tâm ĐTBD; GVC.TS. Lương Công Lý - Trưởng khoa Chính trị-QPAN-GDTC đại diện cho giáo viên tham gia giảng dạy; và hơn 30 học viên là giảng viên đến từ Trường Đại học Công nghệ GTVT, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam,...

Toàn cảnh buổi khai giảng Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III).

Khóa học nhằm giúp học viên nâng cao được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III). Kết thúc khóa học, học viên có kiến thức sâu về lý luận hành chính nhà nước; nắm vững đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng; được cập nhật tri thức và xu thế phát triển giáo dục đại học trên thế giới, chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam theo cơ chế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa; cập nhật các xu hướng, kinh nghiệm trong nước, quốc tế trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, chủ động phát triển các năng lực cốt lõi của người giảng viên; thực hiện nhiệm vụ có tính chuyên nghiệp (quán xuyến, thành thạo và chuẩn mực) theo vị trí chức danh nghề nghiệp Giảng viên (hạng III), làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng đào tạo ở cơ sở giáo dục đại học.

TS. Đinh Quang Toàn - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm ĐTBD đại diện lãnh đạo trường Đại học Công nghệ GTVT, phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Đinh Quang Toàn - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm ĐTBD đại diện lãnh đạo trường Đại học Công nghệ GTVT cho rằng, việc quan tâm bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo được Ban Giám hiệu các Trường đại học, học viên trên cả nước hiện nay là quan trọng, giúp giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên. Tại lớp học các chuyên gia, giảng viên cao cấp kết hợp cùng các giảng viên chính, báo cáo viên cao cấp của Nhà trường giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm với 11 chuyên đề trong thời lượng 240 tiết, chương trình đào tạo được bố cục thành 3 phần:

- Phần I: Kiến thức về chính trị, về quản lý nhà nước và các kỹ năng chung với 4 chuyên đề;

- Phần II: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp với 7 chuyên đề;

- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch.

- Đồng thời học viên cùng các chuyên gia đi tìm hiểu thực tế và viết báo cáo thu hoạch trong khuôn khổ khóa học.

TS. Đinh Quang Toàn cũng đề nghị các Giảng viên cao cấp, giảng viên chính tham gia giảng dạy, thảo luận, trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời yêu cầu các học viên nghiêm túc học tập, để các buổi học đem lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, các cán bộ và bộ phận quản lý lớp học của Trung tâm ĐTBD cần phối hợp chặt chẽ với Khoa ĐTTC và Phòng HC-QT để chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất và môi trường lớp học phục vụ hiệu quả khóa học.

Một số hình ảnh buổi khai giảng:

GVC.TS. Lương Công Lý - Trưởng khoa Chính trị-QPAN-GDTC tham dự Lễ Khai giảng và lên lớp trao đổi các chuyên đề tại khoá học.

TS. Nguyễn Văn Lâm - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, giảng viên khóa đào tạo trao đổi các Chuyên đề khóa học.

Thực hiện: Trung tâm HTSVKN&QHDN./.