• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn

Tập huấn cập nhật các văn bản mới ban hành về phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức Sở GTVT Hà Nội

Ngày 16/6/2020, tại Hội trường lớn Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Tập huấn cập nhật các văn bản mới ban hành về phòng chống tham nhũng”, chương trình nằm trong chuỗi Tập huấn về Quản lý Nhà nước. Đến dự Hội nghị tập huấn về phía Bộ Giao thông vận tải có đồng chí Dương Văn Thủy - Thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng 4 Thanh tra Bộ GTVT là Báo cáo viên mời; về phía Trường Đại học Công nghệ GTVT có GV.TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng là đơn vị được Sở GTVT Hà Nội mời phối hợp trực tiếp báo cáo tại các chương trình Tập huấn; về phía Sở GTVT Hà Nội có đồng chí Phạm Quỳnh Trang - Phó Chánh văn phòng, cùng 220 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc các phòng, ban, đơn vị từ cấp xã phường, quận huyện, thị trấn, thành phố trực thuộc Sở GTVT Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ - cập nhật các văn bản mới ban hành

về phòng chống tham nhũng

Đồng chí Phạm Quỳnh Trang - Phó Chánh văn phòng Sở GTVT Hà Nội cho biết Chương trình Tập huấn là một trong những Chuyên đề chuyên sâu của Sở nhằm thực hiện Kế hoạch số 2741/KH-SGTVT ngày 26/5/2020 của Giám đốc Sở GTVT Hà Nội với sự tham gia phối hợp của Trường Đại học Công nghệ GTVT (Bộ GTVT) là Cơ sở giáo dục đại học Công lập uy tín, với bề dày 75 năm truyền thống xây dựng và phát triển trong công tác đạo tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hàng đầu hiện nay của ngành GTVT, Nhà trường đã có quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với Sở GTVT Hà Nội trong nhiều năm qua. Chuyên đề chuyên sâu “Tập huấn cập nhật các văn bản mới ban hành về phòng chống tham nhũng” nằm trong chuỗi Tập huấn về Quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước từ cấp xã phường, quận huyện, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội trực thuộc Sở GTVT Hà Nội. Thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng của ngành GTVT nói chung và Sở GTVT Hà Nội nói riêng được tăng cường, triển khai kịp thời, đúng quy định, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chuyên ngành GTVT.

Đồng chí Phạm Quỳnh Trang - Phó Chánh văn phòng Sở GTVT Hà Nội tuyên bố lý do khai mạc chương trình và giới thiệu đại biểu về dự Hội nghị tập huấn

Đồng chí Trang - Phó Chánh văn phòng Sở cho biết thêm, tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu sẽ được Báo cáo viên giới thiệu một số văn bản mới ban hành liên quan đến pháp luật về Phòng, chống tham nhũng. Đó là những nội dung cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng được nêu tại Văn bản số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Sau gần 15 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng từ những năm 2005 ÷ đến nay công tác Phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực ở hầu hết các lĩnh vực, hệ thống quản lý Nhà nước, thể chế, chính sách được hoàn thiện; nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, việc phát hiện xử lý chưa đáp ứng yêu cầu, số vụ việc được phát hiện còn ít, trong đó có một số vụ việc quan trọng xảy ra với ngành GTVT. Vì vậy Hội nghị tập huấn nhằm trang bị và cập nhật kịp thời các văn bản mới ban hành về phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước từ cấp xã phường, quận huyện, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội trực thuộc Sở GTVT Hà Nội trong thực thi công vụ chuyên ngành GTVT.

Thanh tra viên cao cấp Dương Văn Thủy - Trưởng phòng Thanh tra 4 Bộ GTVT 

Báo cáo viên mời tham gia trao đổi, chia sẻ tại Hội nghị tập huấn

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị tập huấn, Thanh tra viên cao cấp Dương Văn Thủy - Báo cáo viên cho biết, việc nắm vững Luật PCTN và các văn bản mới là rất quan trọng đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Qua tập huấn, các đại biểu được nhận thức sâu sắc hơn về công tác PCTN; vận dụng sáng tạo vào thực tế; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương và mỗi người dân nhằm thực hiện có hiệu quả công tác này. Bên cạnh đó xác định cần đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các chủ thể trong việc chấp hành các quy định pháp luật đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, đặc biệt là các lĩnh vực xã hội quan tâm như xây dựng cơ bản, kinh doanh vận tải, tải trọng phương tiện, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe...; việc chấp hành chính sách, pháp luật của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở GTVT Hà Nội trong các lĩnh vực tài chính, quản lý doanh nghiệp; tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức; thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; công tác tổ chức, quản lý, thực hiện dự án; việc tuân thủ các quy trình, quy phạm trong thi công để đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo ATGT, an toàn lao động và vệ sinh môi trường khi thi công công trình giao thông. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực ảnh hưởng lớn đến công tác đảm bảo ATGT, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT). Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo với tinh thần giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng đơn thư, vụ việc theo đúng quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; phát hiện và xử lý triệt để vi phạm (nếu có). Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực quản lý và các hoạt động của ngành.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn tích cực trao đổi, tương tác với Báo cáo viên

Dương Văn Thủy - Thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng Thanh tra 4 Bộ GTVT

Thực hiện: Trung tâm ĐTBD, Trường Đại học Công nghệ GTVT./.