• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn

Tập huấn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở GTVT Hà Nội

Ngày 01/7/2020, tại Hội trường lớn Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, chương trình nằm trong chuỗi Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước về Giao thông vận tải. Đến dự Hội nghị tập huấn về phía Trường Đại học Công nghệ GTVT có GV.TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng là đơn vị được Sở GTVT Hà Nội mời phối hợp trực tiếp báo cáo tại các chương trình Tập huấn năm 2020; về phía Sở GTVT Hà Nội có đồng chí Phạm Quỳnh Trang - Phó Chánh văn phòng, cùng 220 cán bộ, công chức thanh tra GTVT đến từ các Đội thanh tra cấp quận, huyện, thị trấn trên địa bàn Thành phố và cán bộ, viên chức các phòng, ban, đơn vị nghiệp vụ của Sở GTVT Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị Tập huấn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

Đồng chí Phạm Quỳnh Trang - Phó Chánh văn phòng Sở GTVT Hà Nội cho biết Chương trình Tập huấn là một trong những Chuyên đề chuyên sâu của Sở nhằm thực hiện Kế hoạch số 2890/KH-SGTVT ngày 15/6/2020 của Giám đốc Sở GTVT Hà Nội với sự tham gia phối hợp của Trường Đại học Công nghệ GTVT (Bộ GTVT) là Cơ sở giáo dục đại học Công lập uy tín, với bề dày 75 năm truyền thống xây dựng và phát triển trong công tác đạo tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hàng đầu hiện nay của ngành GTVT, Nhà trường đã có quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với Sở GTVT Hà Nội trong nhiều năm qua. Chuyên đề chuyên sâu Tập huấn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ nằm trong chuỗi Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý Nhà nước về Giao thông vận tải cho đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra GTVT, viên chức các phòng ban, đơn vị từ cấp quận huyện, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội trực thuộc Sở GTVT Hà Nội.

Đồng chí Phạm Quỳnh Trang - Phó Chánh văn phòng Sở GTVT Hà Nội tuyên bố lý do khai mạc chương trình và giới thiệu đại biểu về dự Hội nghị tập huấn

Đồng chí Trang - Phó Chánh văn phòng Sở cho biết thêm, tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu sẽ được Báo cáo viên giới thiệu một số văn bản mới ban hành liên quan đến Luật phòng chống tác hại rượu bia số 44/2019-QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội; Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra GTVT, viên chức các phòng ban, đơn vị từ cấp quận, huyện, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội vận dụng vào thực thi công vụ chuyên ngành GTVT giúp giải quyết hiệu quả công tác phối hợp triển khai nghiệp vụ chuyên ngành trong công tác Quản lý nhà nước về Giao thông vận tải.

GV.TS. Đinh Quang Toàn - Phụ trách Trung tâm ĐTBD Trường Đại học Công nghệ GTVT

Báo cáo viên tham gia trao đổi, chia sẻ tại Hội nghị tập huấn

Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị chuyên đề Tập huấn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, GV.TS. Đinh Quang Toàn - Báo cáo viên cho biết, việc nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật mới là điều rất quan trọng đối với toàn thể cán bộ, công chức thanh tra GTVT, viên chức nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ cho CBCCVC chuyên ngành GTVT. Từ đó, nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn thành phố. Sự phối hợp trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ATGT, phương thức tuyên truyền ATGT; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT; sự phối hợp giữa lực lượng cấp Thành phố, cấp huyện và các lực lượng chuyên ngành khác nhằm góp phần thực hiện tốt các chủ chương, chính sách của Đảng và Chính phủ đã nêu tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn tích cực trao đổi, tương tác với Báo cáo viên

 Thực hiện: Trung tâm ĐTBD, Trường Đại học Công nghệ GTVT./.