• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn

Tập huấn đào tạo nghiệp vụ khởi nghiệp

Trong hai ngày 24-25/10/2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp & Quan hệ DN (Trung tâm) phối hợp với Phòng đào tạo và Đoàn thanh niên đăng ký cho các đoàn cán bộ, giảng viên Nhà trường tham dự chương trình Tập huấn khởi nghiệp “Lập Kế hoạch kinh doanh và Thuyết trình gọi vốn đầu tư” do Trung tâm Hỗ trợ sáng tạo Khởi nghiệp quốc gia hợp tổ chức tại Hà Nội.

Trước đó ngày 11-12//10/2019 đoàn cán bộ, giảng viên Nhà trường, cộng tác viên tham dự chương trình đào tạo nghiệp vụ "Giảng viên giảng dạy về khởi nghiệp" do VinTech City thuộc Tập đoàn Vingroup tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội, đây là chương trình đào tạo nằm trong gói “Tài trợ câu lạc bộ khởi nghiệp và công nghệ” dành cho mạng lưới các trường đại học khu vực phía Bắc trong đó có Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Các hình ảnh hoạt động học tập:

Đoàn CBGV nhà trường và CTV tham dự chương trình đào tạo nghiệp vụ "Giảng viên giảng dạy về khởi nghiệp" do VinTech City thuộc Tập đoàn Vingroup tổ chức 11-12/10/2019

Đoàn CBGV nhà trường tham dự Tập huấn khởi nghiệp “Lập Kế hoạch kinh doanh và Thuyết trình gọi vốn đầu tư” do Trung tâm Hỗ trợ sáng tạo Khởi nghiệp quốc gia hợp tổ chức 24-25/10/2019