• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn

Tập huấn Nghiệp vụ và các quy định pháp luật cho người điều hành vận tải

Ngày 16/11/2019 tại Phân hiệu Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (VATA) tổ chức khai mạc Khóa Tập huấn nghiệp vụ và các quy định pháp luật cho người điều hành vận tải đến từ gần 40 doanh nghiệp kinh doanh vận tải (hành khách, hàng hóa) trên địa bàn Hà Nội, chương trình Tập huấn theo nội dung Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Toàn cảnh buổi khai mạc Tập huấn nghiệp vụ và các quy định pháp luật cho người điều hành vận tải

Tới dự lễ khai mạc, về phía Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam có Ông Nguyễn Khánh Toàn - Nguyên Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Hiệp hội VATA - Báo cáo viên cấp cao; về phía Sở Giao thông vận tải Hà Nội có bà Đỗ Hương Giang - Phó Trưởng phòng vận tải, bà Lê Diệu Linh - Chuyên viên phòng Vận tải; về phía Trường Đại học Công nghệ GTVT có TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường, TS. Đinh Quang Toàn - Phó Giám đốc, Phụ trách Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp, cùng với 36 học viên đến từ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải (hành khách, hàng hóa) trên địa bàn Hà Nội.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại buổi khai mạc

Phát biểu khai mạc chương trình, TS. Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đây là khóa tập huấn thứ hai với sự phối hợp của 3 đơn vị (Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp với Hiệp hội VATA và Sở GTVT Hà Nội), đồng triển khai Tập huấn nghiệp vụ về các quy định pháp luật cho người điều hành vận tải nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng quản lý điều hành vận tải trong các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn Hà Nội. TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng trường giao nhiệm vụ cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp tổ chức quản lý khóa Tập huấn theo quy định, đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện trang thiết bị phục vụ tốt khóa Tập huấn.

Bà Đỗ Hương Giang - Phó trưởng phòng vận tải Sở GTVT Hà Nội phát biểu tại buổi khai mạc

Phát biểu tại buổi khai mạc, Bà Đỗ Hương Giang cho biết khóa Tập huấn góp phần hỗ trợ thiết thực cho hoạt động kinh doanh vận tải giúp các doanh nghiệp hiểu và tuân thủ tốt hơn các quy định của pháp luật, tạo cơ hội để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời nâng cao ý thức của chủ doanh nghiệp và người điều hành các hoạt động trong dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông và tính hiệu quả cho chính các doanh nghiệp kinh doanh vận tải (hành khách, hàng hóa) trên địa bàn Hà Nội. Với vai trò quản lý Nhà nước - Sở GTVT Hà Nội là đơn vị tham gia để giám sát khóa Tập huấn, qua đó bà Đỗ Hương Giang yêu cầu các học viên nghiêm túc tham gia khóa Tập huấn và các báo cáo viên giàu kinh nghiệm để chia sẻ kiến thức, chuyên môn đảm bảo đủ điều kiện quy định tại Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT nhằm đảm bảo chất lượng khóa Tập huấn.

Các học viên chụp ảnh lưu niệm cùng Giảng viên, báo cáo viên khóa Tập huấn