• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn

Thẩm định biên soạn đề thi đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia nghề "Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt"

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-TCGDNN ngày 15/07/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục GDNN về việc phê duyệt danh mục giao nhiệm vụ chủ trì cho Trường Đại học Công nghệ GTVT biên soạn đề thi đánh giá KNN Quốc gia 2020 - cho nghề VTHH thuộc dịch vụ vận tải đường sắt; Thực hiện Quyết định số 2437/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 23/07/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc Thành lập tổ biên soạn đề thi đánh giá KNN Quốc gia 2020.

Ngày 12/12/2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội) phối hợp với Trường Đại học Công nghệ GTVT (Bộ Giao thông vận tải) tổ chức Hội đồng thẩm định biên soạn đề thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia nghề “Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt“ tại Phân hiệu trường Đại học Công nghệ GTVT.

Toàn cảnh Hội đồng thẩm định biên soạn đề thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia - nghề “Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt“

Tham dự Hội đồng thẩm định, về phía Hội đồng gồm 7 thành viên, do ông Nguyễn Trọng Khánh - Chi hội trưởng, Hội kinh tế vận tải ĐSVN - Chủ tịch Hội đồng; TS Nguyễn Chí Trường - Vụ trưởng Vụ kỹ năng nghề - Phó chủ tịch Hội đồng; Bà Trương Thị Ngọc Hồi - chuyên viên Vụ kỹ năng nghề - Thư ký Hội đồng cùng với 4 thành viên đến từ Cục Đường sắt Việt Nam; Hiệp hội kinh tế vận tải Đường sắt Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Trường Cao đẳng Đường sắt. Về phía Trường Đại học Công nghệ GTVT có TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó hiệu trưởng, kiêm Tổ trưởng Tổ biên soạn đề thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia (KNNQG); TS. Hoàng Văn Lâm - Trưởng Bộ môn Logistics và Vận tải đa phương thức - Tổ phó Tổ biên soạn đề thi đánh giá KNNQG; TS. Đinh Quang Toàn - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm ĐTBD - Thư ký Tổ biên soạn đề thi đánh giá KNNQG cùng với 10 thành viên trong Tổ biên soạn KNNQG đang công tác tại Hiệp hội và các đơn vị ngành Đường sắt và Trường Đại học Công nghệ GTVT.

TS. Vũ Chí Trường - Vụ trưởng Vụ kỹ năng nghề (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) Phó Chủ tịch Hội đồng - Phát biểu chỉ đạo buổi Thẩm định

TS. Vũ Chí Trường - Vụ trưởng Vụ kỹ năng nghề, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá cao những nỗ lực của Tổ biên soạn đề thi đánh giá KNNQG đối với nghề “Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt”, TS. Trường cho biết đây là chương trình nhằm đánh giá nguồn nhân lực (lực lượng nhân lực lao động nghề của ngành đường sắt) qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và năng suất lao động trong kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường sắt nói riêng và ngành Logistics nói chung. TS. Trường thay mặt thành viên Hội đồng sẽ tham gia ý kiến khoa học cùng với ý kiến của các thành viên trong Hội đồng thẩm định để đánh giá khách quan, khoa học về Bộ đề thi của Tổ biên soạn.

TS. Nguyễn Trọng Khánh - Chi hội trưởng, Hội kinh tế vận tải ĐSVN - Chủ tịch Hội đồng kết luận buổi thẩm định

Sau một thời gian làm việc hiệu quả và tổng hợp kết quả đánh giá từ các thành viên, thư ký của Hội đồng thẩm định, TS. Nguyễn Trọng Khánh - Chi hội trưởng, Hội kinh tế vận tải ĐSVN - Chủ tịch Hội đồng thay mặt các thành viên Hội đồng công bố kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định - với kết quả nghiệm thu, đánh giá của các thành viên trong Hội đồng thẩm định 7/7 phiếu đạt yêu cầu nghiệm thu Bộ đề thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia - nghề “Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt“. Hội đồng yêu cầu Tổ biên soạn tiếp thu và bổ sung chuẩn hóa các ý kiến tại kết luận của Hội đồng thẩm định để sớm hoàn thiện trình cơ quan quản lý ban hành Bộ đề thi chính thức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia - nghề “Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt“ cho người lao động của ngành đường sắt.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó hiệu trưởng - đại diện lãnh đạo Nhà trường và thay mặt Tổ biên soạn đánh giá KNNQG phát biểu cảm ơn Hội đồng sau khi công bố kết quả thẩm định

TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó hiệu trưởng Nhà trường gửi lời cảm ơn đến Hội đồng thẩm định, các chuyên gia, nhà khoa học có một buổi nghiệm thu, đánh giá khoa học đầy trách nhiệm và công tâm về Bộ đề thi đánh giá KNNQG, qua đó TS. Hùng gửi lời chúc mừng đến các thành viên Tổ xây dựng KNNQG đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. TS. Hùng cho biết, Ban lãnh đạo Nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên tham gia Tổ biên soạn đề thi đánh giá KNNQG ngay từ những ngày đầu để có thời gian tập trung nghiên cứu hoàn thành tốt nhiệm vụ - đưa Bộ đề thi ra báo cáo tại Hội đồng thẩm định ngày hôm nay, bên cạnh đó Bộ đề thi đánh giá KNNQG là một trong nhiều nhiệm vụ, hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mà Nhà trường đã và đang phối hợp hiệu quả cùng các chuyên gia, tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ trong nhiều năm qua. TS. Hùng yêu cầu Tổ biên soạn tiếp thu các ý kiến khoa học của Hội đồng thẩm định để kịp thời chuẩn hóa và hoàn thiện làm cơ sở để Hội đồng thẩm định nghiệm thu trình cơ quan quản lý Nhà nước sớm ban hành Bộ đề thi đánh giá KNNQG đối với Nghề “Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt“.

Thông qua Hội đồng thẩm định và có đại diện tham dự của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ TB&XH), TS. Hùng đề xuất Nhà trường với đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính như công tác giảng dạy; nghiên cứu khoa học; tư vấn chuyển giao công nghệ; đào tạo bồi dưỡng; … luôn sẵn sàng có thể tham gia nghiên cứu mở rộng và chuyên sâu của từng lĩnh vực trong chuỗi giá trị Logistics hiện nay mà Chính phủ và các Bộ, ngành đang quan tâm, ủng hộ và đặc biệt Nhà trường có thể thành lập Trung tâm đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia đối với Nghề “Vận tải hàng hóa thuộc dịch vụ vận tải đường sắt“ đáp ứng các quy định của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp và Bộ Lao động Thương binh xã hội.

Một số hình ảnh của Hội đồng thẩm định:

Bà Trương Thị Ngọc Hồi chuyên viên Vụ kỹ năng nghề - Thư ký Hội đồng công bố các Quyết định hội đồng

TS. Hoàng Văn Lâm - Tổ trưởng tổ xây dựng Tiêu chuẩn KNNQG, thay mặt thành viên Tổ trình bày tóm tắt Bộ tiêu chuẩn KNNQG trước Hội đồng thẩm định

Tổ Biên soạn đề thi đánh giá KNN Quốc gia./.