• Liên hệ công việc: start-up@utt.edu.vn

Thẩm định điều kiện cấp phép Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề "Khai thác vận tải đường bộ"

Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô”; Thông tư số 12 /2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải “Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ”; Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động TB&XH “Quy định về đào tạo trình độ sơ cấp”; và Thông báo số 07/TB-DN ngày 04/02/2021 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc Thẩm định thực tế Cơ sở vật chất, trang thiết bị; Chương trình, giáo trình đào tạo và Hồ sơ giáo viên dạy - Sơ cấp nghề của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên khởi nghiệp và Quan hệ doanh nghiệp thuộc Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (Trung tâm ĐTBD).

Ngày 08/02/2021, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tổ chức Thẩm định điều kiện cấp phép Chương trình đào tạo - Sơ cấp nghề “Khai thác vận tải đường bộ” cho Trung tâm ĐTBD, Trường Đại học Công nghệ GTVT.

"Toàn cảnh buổi thẩm định cấp phép Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề “Khai thác vận tải đường bộ”

Tham dự buổi thẩm định, về phía Đoàn Thẩm định - Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội có Ông Phạm Tiến Hưng - Phó Trưởng phòng dạy nghề Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội làm Trưởng đoàn; cùng 02 thành viên đoàn là bà Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên Phòng dạy nghề Sở LĐ TB&XH Hà Nội và bà Nguyễn Thị Anh - Phó Trưởng phòng LĐ TB&XH Quận Thanh Xuân; về phía Trường Đại học Công nghệ GTVT có TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng; TS. Đinh Quang Toàn - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm ĐTBD; TS. Hoàng Văn Lâm - Trưởng Bộ môn Logistics và Vận tải đa phương thức, Khoa Kinh tế vận tải; cùng với các giáo viên Cơ hữu và Thỉnh giảng đến từ Trung tâm ĐTBD và Bộ môn Logistics và Vận tải đa phương thức, tham dự buổi Thẩm định.

Phát biểu tại buổi Thẩm định, TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT (Bộ GTVT) thay mặt tập thể sự phạm Nhà trường gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo của Sở LĐ TB&XH Hà Nội và đặc biệt là Đoàn công tác thẩm định có mặt hôm nay. TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng Nhà trường giới thiệu tổng quan về Nhà trường và kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về GTVT - đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên mà Nhà trường được Bộ GTVT giao về công tác đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của ngành GTVT và nền kinh tế của đất nước theo nhu cầu thực tế của xã hội hiện nay. Đối với chương trình đào tạo “Khai thác vận tải đường bộ” Nhà trường có riêng 01 Bộ môn Logistics và Vận tải đa phương thức - Khoa Kinh tế vận tải đảm nhiệm với đối ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm tham gia đào tạo các hệ từ Cao đẳng; Đại học; sau Đại học và nhiều Chương trình đào tạo ngắn hạn về vận tải cho các doanh nghiệp kinh doanh, trong đó chương trình xin cấp phép ngày hôm nay chỉ nằm trong phạm vi của 01 chương trình đào tạo trong gần 70 chương trình ĐTBD của Nhà trường hiện nay. Tại buổi thẩm định TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho Trung tâm ĐTBD là đơn vị đầu mối phối hợp cùng Bộ môn chuyên ngành để cung cấp thông tin, dữ liệu minh chứng thực hiện theo chủ trì của Đoàn thẩm định - Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề “Khai thác vận tải đường bộ” theo quy định tại Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH. Đồng thời, TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng cho biết thêm, sang năm 2021 BGH Nhà trường sẽ giao Trung tâm ĐTBD tiếp tục triển khai mở rộng các lĩnh vực đào tạo Sơ cấp nghề theo lĩnh vực thế mạnh của Nhà trường về giao thông và xây dựng để đáp ứng nhu cầu ĐTBD của ngành và xã hội, rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ từ quý Sở LĐ TB&XH Hà Nội, nhân dịp Xuân về TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng gửi lời chúc mừng năm mới đến quý thành viên Đoàn công tác và lãnh đạo Sở LĐ TB&XH Hà Nội một năm mới An khang thịnh vượng.

"TS. Đinh Quang Toàn - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm ĐTBD tóm tắt thủ tục Hồ sơ và Chương trình đào tạo xin cấp phép - Sơ cấp nghề “Khai thác vận tải đường bộ” tại buổi thẩm định

TS. Đinh Quang Toàn - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm ĐTBD tóm tắt sơ lược về Hồ sơ thủ tục theo quy định bao gồm (Cơ sở vật chất, trang thiết bị; Chương trình, giáo trình đào tạo; và hồ sơ giáo viên Cơ hữu, Thỉnh giảng; lưu lượng đăng ký đào tạo sơ cấp nghề - Khai thác vận tải đường bộ hàng năm; … của Trung tâm). Bên cạnh đó TS. Đinh Quang Toàn - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm ĐTBD cũng báo cáo nhanh với Đoàn thẩm định về kinh nghiệm tổ chức đào tạo của Trung tâm đối với nghề “Khai thác vận tải đường bộ” mà trước đây Trung tâm ĐTBD phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam (VATA) tham gia ĐTBD cấp giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải với 02 chương trình “Người điều hành vận tải” và “Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe” thực hiện theo quy định Nghị định 86 của Chính phủ và Thông tư 63 của Bộ GTVT - đến nay quy định chương trình đào tạo đã được thay thế bởi văn bản pháp lý Nghị định 10 và Thông tư 12. Do vậy, tại buổi làm việc với Đoàn thẩm định hôm nay Trung tâm ĐTBD đề xuất và cung cấp các minh chứng nhằm đảm bảo điều kiện của CTĐT theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH về Sơ cấp nghề “Khai thác vận tải đường bộ”. TS. Đinh Quang Toàn - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm ĐTBD cũng cho biết thêm, quá trình xây dựng CTĐT, Trung tâm có phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải để đưa học viên đến thực tế và thực hành trên hệ thống phần mềm ứng dụng về quản lý điều hành vận tải. Ngay sau khi Đoàn thẩm định rà soát đối chiếu hồ sơ gốc với đội ngũ giáo viên Cơ hữu và Thỉnh giảng, TS. Đinh Quang Toàn - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm ĐTBD bố trí cán bộ, giáo viên của Trung tâm ĐTBD đưa Đoàn thẩm định đi thị sát thực tế Cơ sở vật chất các phòng học lý thuyết, phòng học thực hành tại cơ sở đào tạo và cung cấp các hồ sơ minh chứng kèm theo.

TS. Hoàng Văn Lâm - Trưởng Bộ môn Logistics và Vận tải đa phương thức, Khoa Kinh tế vận tải thay mặt giảng viên Bộ môn chuyên ngành cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám hiệu đã tin tưởng và giao nhiệm vụ cho Bộ môn phối hợp cùng Trung tâm ĐTBD xây dựng và cử giảng viên tham gia giảng dạy hệ Sơ cấp nghề “Khai thác vận tải đường bộ”, nếu được quý Sở LĐ TB&XH Hà Nội phê duyệt cấp phép - Chương trình đào tạo với đặc thù học viên là những nhà quản lý điều hành doanh nghiệp vận tải sẽ góp phần gắn kết Doanh nghiệp với Nhà trường, khóa học sẽ tạo cơ hội để đội ngũ giảng viên Bộ môn trao dồi kiến thức và tương tác với người học - là những nhà quản lý điều hành doanh nghiệp vận tải trong tương lai cũng như hiện tại để được nâng cao chuyên môn nghiệp vụ phục vụ trong công tác giảng dạy chuyên ngành. TS. Hoàng Văn Lâm - Trưởng Bộ môn Logistics và Vận tải đa phương thức, Khoa Kinh tế vận tải cam kết sẽ phối hợp cùng đội ngũ giáo viên của Trung tâm để bố trí giảng viên giàu kinh nghiệm tham gia giảng dạy khóa học theo hai phương pháp Truyền thống (giảng dạy trực tiếp) và Trực tuyến (giảng dạy onlines) đáp ứng nhu cầu người học và doanh nghiệp vận tải trong xu thế bối cảnh Dịch tễ tái phát hiện nay.

"Ông Phạm Tiến Hưng - Phó Trưởng phòng dạy nghề Sở LĐ TB&XH Hà Nội, Trưởng đoàn thẩm định Kết luận tại buổi thẩm định

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc hiệu quả ông Phạm Tiến Hưng - Phó Trưởng phòng Sở LĐ TB&XH Hà Nội, Trưởng đoàn thẩm định tổng hợp kết quả đánh giá từ các thành viên Tổ thẩm định cung cấp. Ông Phạm Tiến Hưng - Trưởng đoàn thẩm định thay mặt các thành viên tổ Thẩm định công bố Kết luận của đoàn công tác kiểm tra đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Trung tâm ĐTBD - với Kết luận tại Biên bản Thẩm định: “Sau khi kiểm tra thực tế, các điều kiện thực tế tại Trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và quan hệ doanh nghiệp, Tổ thẩm định nhận thấy: Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình và hồ sơ giáo viên dạy nghề của đơn vị đã đảm bảo tổ chức đào tạo nghề Khai thác vận tải đường bộ trình độ sơ cấp theo quy định hiện hành. Tổ thẩm định nhất trí báo cáo Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho Trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và quan hệ doanh nghiệp tại trụ sở chính: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội”. Trước khi kết thúc buổi làm việc ông Phạm Tiến Hưng - Phó Trưởng phòng Sở LĐ TB&XH Hà Nội, thay mặt đoàn thẩm định gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Nhà trường, sự đón tiếp chu đáo và làm việc nghiêm túc khẩn trương của cán bộ, thành viên Trung tâm ĐTBD đã giúp đỡ Đoàn hoàn thành nhiệm vụ công tác, buổi thẩm định thực tế hôm nay là cơ sở cốt yếu để Đoàn có báo cáo kịp thời với lãnh đạo Sở LĐ TB&XH Hà Nội phê duyệt thủ tục cấp phép - Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề “Khai thác vận tải đường bộ” cho Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp thuộc Trường Đại học Công nghệ GTVT (Bộ GTVT). Nhân dịp năm mới sắp về ông Phạm Tiến Hưng - Phó Trưởng phòng Sở LĐ TB&XH Hà Nội, Trưởng đoàn thẩm định gửi lời chúc mừng đến CBGV Nhà trường một năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Một số hình ảnh của Đoàn thẩm định:

"Trung tâm ĐTBD tóm tắt thủ tục Hồ sơ và Chương trình đào tạo xin cấp phép Sơ cấp nghề “Khai thác vận tải đường bộ” tại buổi Thẩm định

Đoàn thẩm định đến khảo sát thực tế tại các Phòng lý thuyết - Giảng đường nhà A1

"Đoàn thẩm định đến khảo sát thực tế tại các Phòng thực hành (máy tính) - Giảng đường nhà A5

Thực hiện Trung tâm HTSVKN&QHDN./.